Disclaimer

 


Costa Golf streeft naar correcte en actuele informatie en heeft de informatie op deze website met grote zorg en naar beste vermogen samengesteld. Desondanks kunnen bij het overnemen van gegevens of door andere omstandigheden fouten in de informatie ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Costa Golf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Alle op deze internetsite genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

Costa Golf, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, foto´s en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Costa Golf, de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.